Trang chủ Blog Website Share Code Các Hook của Woocommerce tại trang shop và category

Các Hook của Woocommerce tại trang shop và category

Tổng hợp các hook của woo tại trang shop và trang danh mục

Trong quá trình xây dựng 1 website wordpress, cụ thể hơn là sử dụng plugin Woocommerce để build site bán hàng thì khái niệm Hook chắc hẳn bạn đã nghe qua.

Để có thể thêm, bớt, hoặc sửa 1 thành phần nào đó của Woocommerce có sẵn.

Các hook tại trang shop/category.

woocommerce_before_main_content

Shop

woocommerce_archive_description

woocommerce_before_shop_loop

Showing all 4 results

woocommerce_before_shop_loop_item

woocommerce_before_shop_loop_item_title

giao dien web fashion 6

woocommerce_shop_loop_item_title

Product Title

woocommerce_after_shop_loop_item_title

€5,00

woocommerce_after_shop_loop_item

Add to cart

woocommerce_before_shop_loop_item

woocommerce_before_shop_loop_item_title

giao dien web fashion 6

woocommerce_shop_loop_item_title

Test 6

woocommerce_after_shop_loop_item_title

€5,00

woocommerce_after_shop_loop_item

Select options

woocommerce_after_shop_loop

woocommerce_after_main_content

Mình ví dụ cách sử dụng hook nha. “Thêm bên dưới tiêu đề sản phẩm 1 cái gì đó.”

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'isures_after_shop_loop_item_title_func');

function isures_after_shop_loop_item_title_func()
{
    // code cái gì đó hiện thị ra phía người dùng
    echo '<p>Thêm 1 cái gì đó</p>';
}

Cái gì đó là cái gì đó :v một ví dụ gần cho cái gì đó ở đây ạ!

Show thumbnail gallery product in archive

Show thumbnail gallery product in archive

Nguồn mấy cái hook tại đây businessbloomer.com

5/5 - (100 bình chọn)
Bài viết liên quan