Trang chủ Blog Website Share Code Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Mục widget của wordpress từ phiên bản 5.8 đột nhiên sử dụng block editor, một số khách hàng khó sử dụng và chưa quen thao tác.

Vì thế mình có đoạn code nhỏ nhằm

Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Bỏ code vào function.php

function isures_remove_widgets_block_editor() {
    remove_theme_support( 'widgets-block-editor' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'isures_remove_widgets_block_editor' );

Hoặc gọn hơn nữa

add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

Như thế là đã xử lý được vấn đề kia rồi. Chúc bạn thành công nhá

5/5 - (100 bình chọn)
Bài viết liên quan