Trang chủ Blog Website Share Code Hiển thị sản phẩm đã bán như Shopee

Hiển thị sản phẩm đã bán như Shopee

Share code sản phẩm đã bán như shopee

Thẳng vào vấn đề luôn không ngoằn ngoèo. :v

Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee
Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee

Updated: 01/06/2021 Có 2 kiểu để mọi người lựa chọn

Dạng 1: phải có kiểm kê kho hàng ( trong sản phẩm có nhập số lượng hàng tồn kho.)

Để được như cái hình đã bán ở trên thì copy đoạn code dưới vào function.php của theme

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'isures_2718_product_stock', 11);
function isures_2718_product_stock()
{
  global $product;
  $stock = $product->get_stock_quantity();
  $buy = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);
  if (!empty($stock) && $buy > 0) {

    $round = round(($buy * 100 / ($stock + $buy)), 0);
  ?>
    <div class="flash-sale-process-isures">
      <div class="flash-sale-process_bought"></div>
      <div class="flash-sale-process-bar_text stock"><?php echo sprintf(__('Đã bán %s', 'woocommerce'), $buy); ?></div>
      <div class="flash-sale-complete-wapper">
        <div class="flash-sale-sizer-stock" style="width:<?php echo $round . '%'; ?>">
          <div class="flash-sale-bought-size"></div>
        </div>
      </div>
      <?php
      if ($buy > 10) {
        echo '<div class="flash-sale-process_fire"></div>';
      }
      ?>

    </div>
  <?php
  }
  ?>
<?php

}

Thêm 1 vài dòng css cho đẹp, copy bỏ zô style.css của theme.

.flash-sale-process-isures{
  width: 100%;
  height: 16px;
  background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/934cc0df9edb42d22c38044417c8a94a.png) 0 100% no-repeat;
  background-size: cover;
  position: relative;
  border-radius: 8px;
	margin: 5px 0;
}
.flash-sale-process_bought{
  background: #002bff73;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-process_fire{
	background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/d224da21491f6660be6e020e12aff419.png) 0 no-repeat;
  width: 18px;
  height: 21px;
  background-size: contain;
  position: absolute;
  left: 3px;
  top: -6px;
}
.flash-sale-process-bar_text.stock{
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
  color: #fff;
  text-align: center;
	position: relative;
	z-index: 2;
}
.flash-sale-complete-wapper{
  width: 100%;
  background: transparent;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-bought-size{
	position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: #ffbda6;
}
.flash-sale-sizer-stock{
  background: #fff;
  float: right;
  position: relative;
  height: 18px;
}

Dạng 2: Không cần nhập số lượng hàng tồn kho

Ưu điểm là không cần phải nhập số lượng tồn kho, nhược điểm là không có nhược điểm :v Chỉ không đẹp bằng cái trên thôi !

Nhưng không sao cái nào thì có cái giá của nó. Code dưới sẽ get ra số lượng đã bán của 1 sản phẩm

add_action('woocommerce_shop_loop_item_title', 'isures_2718_product_sold_count', 11);
function isures_2718_product_sold_count()
{
  global $product;
  $units_sold = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);

  echo '<p>' . sprintf(__('Đã bán: %s', 'woocommerce'), $units_sold) . '</p>';
}

OK như kia là ngon rồi đấy. À . để ý 2 cái link image ở dòng số 4 và 21 ở code trên dạng 1, tải về up lên web của bạn rồi sửa lại URL trong phần css nha! Chúc thành công ạ <3

Thành quả đây nè https://shopee.isures.com/

Tham gia vào group mới để ae có thể trao đổi và hỗ trợ nhau tại đây.!

5/5 - (100 bình chọn)
Bài viết liên quan