Trang chủ Blog Website Share Code Flatsome Tạo sản phẩm đã xem cho flatsome & theme wordpress

Tạo sản phẩm đã xem cho flatsome & theme wordpress

share code san pham da xem gan day cho wordpress

Chào ACE nha! Hôm nay share code sản phẩm đã xem, với nhiều lựa chọn và phục vụ cho flatsome nói riêng, và tất cả theme wordpress nói chung. Chơi được tất.!

Vào thẳng vấn đề luôn, Theme ComputerGiao diện web đã áp dụng code trên mọi người có thể tham khảo trước!

Set Cookie khi user ghé thăm trang chi tiết sản phẩm

Chèn code bên dưới vào function.php của theme (ưu tiên child theme nếu có nhé).

function isures_set_user_visited_product_cookie()
{
  if (!is_singular('product')) {
    return;
  }

  global $post;

  if (empty($_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'])) { 
    $viewed_products = array();
  } else {
    $viewed_products = wp_parse_id_list((array) explode('|', wp_unslash($_COOKIE['woocommerce_recently_viewed']))); 
  }

  $keys = array_flip($viewed_products);

  if (isset($keys[$post->ID])) {
    unset($viewed_products[$keys[$post->ID]]);
  }

  $viewed_products[] = $post->ID;

  if (count($viewed_products) > 22) {
    array_shift($viewed_products);
  }

  wc_setcookie('woocommerce_recently_viewed', implode('|', $viewed_products));
}
add_action('wp', 'isures_set_user_visited_product_cookie');

Với một ít code trên thì đã xử lý được phần cookie rồi. Tiếp tục là khởi tạo shortcode, đối với Flatsome thì em sẽ ưu tiên thêm 1 lựa chọn khác nữa là tạo thêm 1 element kéo thả vào header trong thời gian tới.

Demo có thể tham khảo trước tại theme wordpress Allin

Khởi tạo shortcode sản phẩm đã xem

Code sau cũng bỏ vào function.php

[isures_post_ads cat_ids=”19″ title=”Plugin của tôi” ppp=”4″]
add_shortcode('isures_recently_viewed_products', 'isures_2718_prod_viewed_atts');


function isures_2718_prod_viewed_atts()
{
  ob_start();
  $viewed_products = !empty($_COOKIE['woocommerce_recently_viewed']) ? (array) explode('|', wp_unslash($_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'])) : array();
  $viewed_products = array_reverse(array_filter(array_map('absint', $viewed_products)));

  

?>
  <div id="isures-recently--wrap">

    <div class="isures-container">
      <?php
      if (!empty($viewed_products)) {
        echo do_shortcode('[products type="row" limit="8" columns="6" ids="' . implode(',', $viewed_products) . '"]');
      } else {
        echo 'Không có sản phẩm xem gần đây';
      }

      ?>
    </div>
  </div>

<?php
  return ob_get_clean();
}

Ở trên mình tận dụng shortcode của woo để kéo ra cho nhanh

Columns ở dòng số 18 code trên:

 1. Limit=”8″ có nghĩa là hiển thị tối qua 8 sản phẩm. -> thay số tùy bạn.
 2. Columns=”6″ số cột là 6. -> thay tùy ý.

Hiển thị shortcode sản phẩm đã xem

Tiếp theo để hiển thị được sản phẩm đã xem thì bạn thêm shortcode sau vào nơi cần hiển thị, ví dụ như page!

[isures_recently_viewed_products]

Oke như thế là đã xong 1 tính năng sản phẩm đã xem cho website của bạn rồi. Chúc thành công.!

5/5 - (100 bình chọn)
Bài viết liên quan