Plugin

BuildPC For Woocommerce Plugin

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Plugin xây dựng cấu hình máy tính, thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn. Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, bản quyền file báo giá với tính năng Watermark...

Tính năng chính plugin:

 • Tạo trang build cấu hình nhanh gọn.
 • Có thể tạo trang báo giá riêng cho nhà bán hàng.
 • Build theo danh mục, hoặc taxonomy được chọn trước.
 • Tạo không giới hạn tab cấu hình.
 • Bộ lọc sản phẩm AJAX(*) theo thuôc tính Woocommerce.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Tìm kiếm sản phẩm theo từ khoá AJAX(*).
 • Thứ tự sắp xếp sản phẩm AJAX(*).
 • Lưu các sản phẩm khách đã chọn vào lần truy cập sau đó.
 • Thay đổi số lượng, hoặc xoá sản phẩm đã chọn.
 • Xoá tất cả sản phẩm đã chọn.
 • Thêm vào giỏ hàng loạt sản phẩm đã chọn.
 • Xuất báo giá với PDF, Excel, Hình ảnh, Xem trước và in.
 • Watermark file báo giá:
  • Watermark hình ảnh
  • Watermark text.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Đánh giá
4.2/5 - (120 bình chọn)