Plugin

iSures WooCommerce Ajax Product Filter

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Giúp khách hàng lọc các sản phẩm dễ dàng với phương thức AJAX không tải lại trang. Các widget hỗ trợ lọc như: lọc theo thuộc tính, lọc theo giá, danh mục, theo đánh giá... Hỗ trợ các dạng hiển thị như image, color, text... Có thể tạo bộ lọc giống thegioididong chỉ với vài thao tác, không cần code thêm.

Tính năng chính plugin:

 • Lọc sản phẩm theo thuộc tính sản phẩm AJAX(*).
 • Dễ dàng tạo bộ lọc thuộc tính với các loại hiển thị như màu sắc, hình ảnh, chữ.
 • Lọc sản phẩm theo danh mục AJAX(*). danh mục có thể hiển thị loại chữ hoặc hình ảnh, có tuỳ chọn chỉ hiển thị các danh mục con. Đồng thời có thể loại trừ một số danh mục ra khỏi widget lọc này.
 • Lọc sản phẩm theo khoảng giá AJAX(*), có thể bật thêm tuỳ chọn custom khoảng giá phía dưới.
 • Lọc sản phẩm theo đánh giá AJAX(*).
 • Có thể bật tắt lọc không dùng AJAX.
 • Hiển thị các lựa chọn đã chọn để lọc sản phẩm.
 • Phân trang sản phẩm AJAX(*).
 • Orderby với AJAX(*).
 • Tính năng nút bấm Load more tải thêm sản phẩm.
 • Tính năng bật tắt ẩn hiện các widget theo danh mục chỉ định.
 • Bật tắt Sticky thanh bộ lọc dropdown trên mobile như thegioididong.
 • Bật tắt cuộn trang đến sản phẩm khi lọc hoàn tất.
 • Bật tắt được tính năng kiểu hiển thị thuộc tính.
 • Custom được hiển thị dropdown hoặc hiện sẵn cho mỗi widget lọc.
 • Nhiều hiệu ứng loading đẹp, bật tắt được hiệu ứng progress bar loading.
 • Có sidebar riêng hiển thị ngang ở đầu trang danh mục. Hoặc có thể bỏ widget lọc ở sidebar theme của bạn hỗ trợ.

(*) AJAX: phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang

Đánh giá
4.4/5 - (124 bình chọn)