Plugin

PluginWP Points and Rewards for Woocommerce

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Thưởng điểm và dùng điểm áp dụng giảm giá để mua hàng. Dễ dàng cài đặt tỉ giá và số điểm nhận được. Điểm có thể được thưởng bằng cách tạo tài khoản, viết đánh giá sản phẩm, quay vòng quay may mắn hoặc sự kiện mua đơn hàng tối thiểu để nhận điểm...

Tính năng chính plugin:

 • Mua hàng nhận điểm.
 • Quay thưởng nhận điểm.
 • Mua hàng nhận lượt quay nhận điểm.
 • Tạo event mua hàng nhận thêm điểm cho đơn hàng tối thiểu.
 • Đăng ký tài khoản được nhận điểm.
 • Đánh giá sản phẩm được nhận điểm.
 • Dùng điểm để giảm giá sản phẩm.
 • Dùng điểm để tạo mã giảm giá.
 • Thành viên có thể xem lịch sử nhận và sử dụng điểm.
 • Thành viên có thể xem xếp hạng của mình trên website
 • Thành viên có thể xem số điểm của mình.
 • Thông báo điểm nhận được trong chi tiết sản phẩm.
 • Admin tặng hoặc trừ điểm cho user.(Có thể tuỳ chỉnh note riêng cho mỗi hành động thay đổi điểm của thành viên).
 • Admin tặng số lượt quay cho thành viên.
 • Admin quản lý được thành viên dễ dàng, sắp xếp họ theo thứ tự điểm hoặc số lượt quay thưởng từ cao đến thấp hoặc thấp tới cao.
Đánh giá
5/5 - (102 bình chọn)