Plugin

Giftbox Products Woocommerce

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Giúp tạo sản phẩm có quà tặng kèm, có thể cấu hình tặng 1 hoặc nhiều quà và đặt điều kiện tối thiểu mua ít nhất số sản phẩm để được nhận quà. Quà tặng kèm có thể là sản phẩm hoặc giảm giá sản phẩm

Tính năng chính plugin:

  • Quà tặng kèm là sản phẩm, hoặc giá tiền cụ thể được giảm cho sản phẩm gốc.
  • Có thể đặt điều kiện mua tối thiểu số lượng bao nhiêu mới được tặng quà.
  • Có thể tuỳ chỉnh tặng 1 trong danh sách được tặng, hoặc tặng tất cả trong danh sách.
  • Có thể lựa chọn được biến thể sản phẩm cho quà tặng.
  • Tạo không giới hạn quà tặng sản phẩm.
  • Countdown quà tặng kèm. (đang update).
  • Hiển thị các quà tặng ở trang chi tiết, và trang danh mục.
  • Nút bấm cuộn trang đến phần quà tặng.
  • Hỗ trợ trường nhập text ưu đãi thêm.
Đánh giá
4.3/5 - (117 bình chọn)