Plugin

iSures Get Code 2FA

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Plugin giúp bạn lấy mã xác thực 2 lớp dễ dàng nhất, có thể lấy nhiều mã cùng 1 lúc, tự động lấy mã mới khi có thay đổi.

Tính năng chính plugin:

  • Giúp bạn lấy mã xác thực 2 lớp dễ dàng nhất
  • Có thể lấy nhiều mã cùng 1 lúc
  • Tự động lấy mã mới khi có thay đổi.
Đánh giá
4.9/5 - (102 bình chọn)