Plugin

iSures Flash Sale Countdown

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Plugin giúp tạo chiến dịch Flash Sale, quản lý tập trung và không giới hạn các chiến dịch. Dễ dàng thêm sản phẩm và tạo các chiến dịch Flash Sale, hỗ trợ 2 loại Flash Sale Countdown là: theo khoảng thời gian, và lặp lại khoảng thời gian theo khung giờ mỗi ngày .

Tính năng chính plugin:

 • Quản lý tập trung các chiến dịch Flash Sale
 • Không giới hạn chiến dịch, và số lượng sản phẩm.
 • Có thể thêm hoặc xoá chiến dịch, thêm và xoá sản phẩm trong từng chiến dịch cũng như thay đổi vị trí danh sách sản phẩm.
 • Bật tắt chiến dịch, chọn thời gian cho từng chiến dịch Flash Sale.
 • Hỗ trợ 2 loại Countdown theo khung giờ vào mỗi ngày(ví dụ 20h – 22h mỗi ngày), và theo khoảng thời gian nhất định(ví dụ ngày 20-10-2022 20h đến 22-10-2022 20h).
 • Set giảm giá sản phẩm theo phần trăm, hoặc giảm số tiền cố định.
 • Không nhập giá giảm Flash Sale sẽ tự động lấy giá sale của woocommerce
 • Tự động giảm giá và đặt về giá mặc định khi hết thời gian Flash Sale diễn ra.
 • Google shopping có thể nhận được giá Flash Sale
 • Hiển thị bộ đếm ngược trong trang chi tiết sản phẩm.
 • Bật slider và tuỳ chỉnh số cột cho Mobile, Tablet riêng.
 • Hỗ trợ icon flash (tia sét chớp chớp)
 • Hỗ trợ shortcode tổng hợp các chiến dịch Flash Sale và danh sách sản phẩm đang chạy Flash Sale.
 • Dễ dàng chỉnh sửa style, màu sắc và chế độ sáng tối cho từng chiến dịch, số cột sản phẩm.
 • Shortcode hỗ trợ các biến như: Nút xem tất cả chiến dịch, link đi đến trang tổng hợp chiến dịch.
 • Khi thêm sản phẩm trong danh sách Flash Sale, sẽ hiện nhãn Flash Sale cho sản phẩm đó. Nếu khách hàng đặt hàng, sẽ hiện tên chiến dịch trong đơn hàng và email để bạn dễ phân loại sản phẩm.
Đánh giá
4.7/5 - (107 bình chọn)