Plugin

iSures Increase Average Order Value

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Đây là một plugin để tăng giá trị đơn hàng của bạn. Bằng cách tặng một hoặc nhiều sản phẩm và giao hàng miễn phí được hiển thị trên thanh tiến trình, có thể tạo không giới hạn khoảng giá tối thiểu và số sản phẩm được tặng kèm khi đạt ngưỡng.

Tính năng chính plugin:

 • Trên thanh tiến trình(progress bar) có thể gồm cả free shipping và các mức giá tối thiểu.
 • Kêu gọi người dùng mua thêm 1 số tiền nữa để có thể nhận ưu đãi.
 • Bật tắt mức giá tối thiểu.
 • Bật tắt free shipping.
 • Có thể tạo không giới hạn các mức giá.
 • Có thể tặng nhiều sản phẩm ở mỗi mức giá riêng. Hỗ trợ tặng cả sản phẩm đơn, và biến thể của sản phẩm.
 • Tự động thêm sản phẩm quà tặng vào giỏ hàng khi đạt mức giá tối thiểu đã cài đặt trước đó.
 • Xoá những sản phẩm đã được tặng trước đó nếu giỏ hàng chưa đạt ngưỡng giá.
 • Hiển thị thông báo phần quà sẽ nhận được ở mức giá tiếp theo.
 • Hiển thị thông báo khi đạt được ngưỡng giá cài đặt trước đó.
 • Nút bấm xem các sản phẩm được tặng tại mỗi mức giá.
 • Hỗ trợ shortcode progress bar có thể đặt bất kì đâu.
 • Đơn hàng và email sẽ hiển thị sản phẩm được tặng ở mức giá nào để phân biệt.
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc thanh tiến trình.
Đánh giá
4.8/5 - (105 bình chọn)