Plugin

iSures Products Compare

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
So sánh sản phẩm cùng chuyên mục, tìm kiếm sản phẩm nhanh chống, chính xác theo đúng danh mục của các sản phẩm đang so sánh. So sánh tên sản phẩm, giá cả, các thuộc tính sản phẩm cũng như thông tin mô tả ngắn.

Tính năng chính plugin:

  • So sánh sản phẩm cùng chuyên mục.
  • Reset sản phẩm so sánh nếu khác chuyên mục.
  • So sánh tên, giá, thuộc tính sản phẩm…
  • Có thể so sánh bất kỳ thông tin gì của sản phẩm như get_post_meta, chúng tôi cung cấp action để bạn có thể get thông tin.
  • Lưu lựa chọn so sánh cho lần duyệt web sau.
  • Tìm kiếm sản phẩm nhanh chống, chính xác theo đúng danh mục của các sản phẩm đang so sánh.
  • Tô vàng từ khóa khi tìm kiếm.
  • Tùy chọn và sắp xếp các thuộc tính sản phẩm để so sánh.
  • Thêm hoặc bớt sản phẩm so sánh.
  • Sticky sản phẩm so sánh tại trang so sánh.
Đánh giá
4.6/5 - (108 bình chọn)