Plugin

iSures Variation Prices

Updated : 23/04/2023. By: vicweb.vn
Plugin thay đổi cách hiển thị của các biến thể sản phẩm, hỗ trợ thêm các kiểu hiển thị như màu sắc, hình ảnh hoặc hình ảnh biến thể. Có thể liên kết các sản phẩm khác hiển thị dưới dạng biến thể. Các biến thể có thể hiển thị cùng với giá cho các sản phẩm có 1 thuộc tính

Tính năng chính plugin:

  • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh
  • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng màu sắc.
  • Thay đổi hiển thị cho biến thể thành dạng hình ảnh đại diện của thể.
  • Đối với sản phẩm 1 thuộc tính sẽ hiện kèm được cả giá biến thể.
  • Update giá sản phẩm khi chọn biến thể.
  • Thay đổi hiển thị ngay cả khi thuộc tính không cần tạo trước.
  • Có thể liên kết các sản phẩm khác và fake nhãn hiển thị có giá.
  • Dễ dàng tuỳ chỉnh, và cấu hình khi sử dụng.
Đánh giá
4.4/5 - (113 bình chọn)